Ел услуги

Електрическата инсталация в нашия дом е съвкупност от проводници и съоръженията към тях. Предназначени да разпределят постъпващата електрическа енергия между различните консуматори в жилището. Осветителни тела, домакински уреди и други. Тя включва също уреди за отчитане на консумираната енергия (електромер) и за защита от претоварване и аварийни случаи (предпазители).

Изправността на електрическата мрежа в нашия дом е много важна за сигурността и здравето ни. Ето затова ние от „Вики-строй“ изграждане и поддържане на ел.инсталации .Нашите майстори ще подновят вашата остаряла ел.мрежа с нова ще подменим старото табло с ново.

ел.мрежа

Предлагаме монтаж на:        

всякакви електрически уреди 
полилей
изграждане на скрито осветление
плафони
контакти и ключове дефектотокови защити
изкопаване на канали
изкопаване на гнезда за конзоли (кутии)
изтегляне на проводници
поставяне на предпазители
и всичко останало с което да се чувствате Сигурни и в добре осветено жилище. За нас е важно помещенията в вашият дом да станат по уютни.

Повреди на жилищните електрически инсталации

Трайността и безупречната работа на електрическата инсталация зависят от качеството на изолация, правенето, избрано сечение на проводниците и не на последно място от прецизната работа на майстора. Качествените връзки, и доброто им изолиране и др.
Повреди (електрическата инсталация) скрити и открити се дължат главно на:
Късо съединение между нула и фаза
Земно съединение на фазовия проводник
Прекъсване на проводниците
Лош контакт в разклонителните розетките контактите или в направените съединения.
Жилищната електрическа мрежа е непрекъснато под напрежение най-често 220 волта това напрежение опасно за живота. Ето защо се обърнете към нас по всякакви въпроси по ел мрежата преди да се правите на майстори.